Какво е предимството на бързите кредити пред потребителските

Световната икономическа криза удари растежа на много държави по целия свят, което се отрази зле на техните граждани.  Много хора загубиха своята покупателна способност и възможност да погасяват своите задължения навреме. Поради тази причина често на хората се налага да теглят кредити, но много от тях не са запознати с услугата бързи кредити и прибягват до потребителски кредити, при които процедурата е значително по-бавна и тромава, тъй като има доста повече изисквания, на които трябва да отговаряте, за да получите тези пари. В някои случаи изискванията са свързани и с осигуряване на поръчител, което допълнително утежнява процедурата по кандидатстване, тъй като е трудно да убедиш някого да ти стане гарант. Една от надеждните фирми в България за бързи кредити е Ferratum.bg

Защо бързи кредити, а не потребителски?

Бързите кредити, както личи от името им, се дават бързо, лесно и без усложнения. Кандидатстването за пари става само с лична карта и трябва да отговаряте на условията да сте пълнолетен гражданин на Република България, да сте активно работещ и да имате добро кредитно досие.

Колко пари мога да изтегля чрез бърз кредит?

Има ограничения. Тези кредити (те се водят микро кредити) са предназначени за нискобюджетни плащания, което означава, че сумите, които се отпускат варират между 50 и 8 000 лева. Все пак тези идеята на бързите заеми е да покриете задължение, което е спешно или пък просто да изтеглите джобни пари до заплата.

В много случаи бързите заеми са подценявани, тъй като хората не са добре запознати с условията, при които се отпускат. Макар че могат да се предлагат и от небанкови институции, фирмите, които се занимават с кредитиране, са наблюдавани много сериозно от експертите на Българска народна банка, които следят какво се случва под лупа. С други думи – всички фирми, акредитирани от БНБ са сериозни, тъй като трябва да спазват изисквания на българската държава и на Европейския съюз.

Всичко това означава, че бързите кредити са една сериозна алтернатива на потребителските такива, която не трябва да се подценява.