Ревю на Ипотечни кредити от ALPHA BANK

Ако искате да си купите жилище с ипотека, Ипотечните кредити от ALPHA BANK стават. Плюс е относително ниската лихва – стартира от 6.4% и относително прозрачните условия – промяната на лихвения им процент е обвързана с Юробор.

За отбелязване е че най-изгоден за вас би бил не широко рекламираният от Алфа Банк кредит с фиксиран период на лихвата (3, 5, 7 или 10 години), а кредитът без период с фиксирана лихва! Сметнете го с калкулатора им за да видите че съм прав. И разликите в изплащаните суми са доста големи защото при фиксирана лихва от 10 години процента ви стартира от 7.20%!

Период с фиксиран лихвен % / Фиксиран лихвен % / Плаващ лихвен % за остатъка от срока
3 г. 6.40% 6.00% + 3m EURIBOR
5 г. 6.70% 6.50% + 3m EURIBOR
7 г. 6.90% 6.50% + 3m EURIBOR
10 г. 7.20% 6.50% + 3m EURIBOR

Ипотечни кредити от ALPHA BANK

Основен минус е текстът в Общите условия на банката, точка 10: С подписване на договора, кредитополучателя дава изричното си съгласие … бла-бла-бла … Банката да променя едностранно договорения в Договора за Кредит лихвен процент с цел споделяне с кредитополучателя на риска от евентуални непредвидими промени в икономическите обстоятелства в България.

Тоест, ако шефовете на банката преценят че икономическите данни на България са се променили или че инфлацията се е покачила и лихвата вече не им е изгодна, могат да ви променят лихвата по тяхно усмотрение. Без предизвестие, само се задължават да ви пратят писмо в 7 дневен срок.

И се получава че в Договорът ви за кредит сте се подписали под… парче тоалетна хартия. С което можете да избършете стъклата на ALPHA BANK 🙂